การเดินทาง

แผนที่gotopoolvilla pakmeng trang

การเดินทางจากสนามบินนานาชาติตรัง-GoTo Pool Viilla Pakmeng Trang ระยะทาง 48 กิโลเมตร หากขับรถยนต์ใช้เวลาไม่เกิน 45 นาที

การเดินทางจากสนามบินนานาชาติกระบี่-GoTo Pool Viilla Pakmeng Trang ระยะทาง 100 กิโลเมตร หากขับรถยนต์ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง 20 นาที

การเดินทางจากGoTo Pool Viilla Pakmeng Trang – ท่าเรือปากเมง ระยะทาง 11  กิโลเมตร หากขับรถยนต์ใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที

การเดินทางจากGoTo Pool Viilla Pakmeng Trang – ท่าเรือควนตุ้งกู ระยะทาง 12 กิโลเมตร หากขับรถยนต์ใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที

Scroll to Top